PROGRAMA

Lorenzo Gazmuri

Preside

Lorenzo Gazmuri

Presidente de ICARE

PREMIO CATEGORÍA EMPRESARIO

Hernán Garcés Echeverría

Hernán Garcés Echeverría

Productor y exportador de cerezas

PREMIO CATEGORÍA EMPRESA

Empresa

Empresa

CORNERSHOP

PREMIO CATEGORÍA ESPECIAL

Empresa

Empresa

Transporte de Pasajeros Metro S.A.